Puheenjohtajalta 2018

29.01.2018

Puheenjohtajan palsta

Itsenäinen Suomi 100 vuotta on totta. Valtio, jota vastaan viimeiset sotiemme veteraanit taistelivat on historiaa. Suomi ON ja VOI kohtuullisesti. Kiitos siitä nykyiselle veteraanisukupolvelle.

Vietetty Juhlavuosi sujui Kuopion Sotaveteraanit ry:n näkökulmasta hyvin. Sanoisinpa, että lähes suunnitelman mukaisesti. Ja muutokset suunnitemaan ovat olleet pelkästään positiivisia. Kansan käsi on ollut karttuisa ja vapaaehtoista työvoimaa on riittänyt.

Juhlavuoden kunniaksi valtiovalta ojensi reilun käden veteraanien kotiin vietäviin palveluihin. Tavoitteena oli, että kunnat kartoittavat tarpeet mahdollisimman tarkasti. Kuopio teki niin. Siitä kiitos kaupunkimme päättäjille. Kartoituksen jälkeen havaittiin, ettei Valtiokonttorin myöntämät varat riitä tarpeiden tyydyttämiseen. Näin ollen kaupunki teki lisä-anomuksen ja se hyväksyttiin. Vain kaksi kuntaa – Kuopio ja Turku – selvitti veteraanien kotiin vietävien palvelujen tarpeen oikein ja sai anomansa lisämäärärahat. Nyt Kuopiossa tiedetään varsin tarkkaan tarvittavan avun määrä ja laatu. Tänä vuonna apuun on helppo suunnata tarvittavat työt ja eurot.

Edellisessä asiassa on erinomaista se, että veteraanit kertoivat avoimesti elämäntilanteensa kartoittajille – siitä kiitos. Jos ei itse vaadi, niin harvoin saa, jos koskaan.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi sata vuotta maamme ikävimmästä vaiheesta – sisällissodasta. On aika laittaa sen ajan kirjan kannet kiinni vuoden loppuun mennessä. Yhdistys muistaa tuota verivuotta esittämällä jäsenistölleen Tammisunnuntai-elokuvan 28.1.2018 Kuva Kukossa. Se on yhdistyksen päätöksen mukaan viimeinen yhteinen muistotilaisuus asiasta. Yhdistyksen perinnetyö keskittyy 1939 – 45 käytyihin sotiin ja niissä mukana olleisiin veteraaneihin kuopiolaisesta näkökulmasta katsottuna mukaan lukien sotien jälkeinen jälleenrakennus- ja veteraaniyhdistysten vapaaehtoinen työ jäsenistönsä hyväksi.

Yhdistyksen kevätkokouksessa esitetään hyväksyttäväksi yhdistyksen uudet säännöt perinneaikaa varten. Kevätkokouksessa 2017 esitettyyn sääntöluonnokseen on tehty joitakin muutoksia koskien yhdistysjäseniä. Vain Kuopion Reserviläiset ja Pohjois-Savon Sotilaspojat pitävät kiinni edellisen puheenjohtajan aikana tehdystä ”perinneaikasopimuksesta” – Kuopion Reservin Upseerit ja Pohjois-Savon Rauhanturvaajat irtisanoutuivat tehdystä sopimuksesta – irtisanoutuminen ei vaikuta yhdistyksemme toimintaan millään tavalla. Ainoa vaikutus on se, ettei yhdistys ole enää aktiivinen kyseisten yhdistyksien suuntaan avun pyynnöillä eikä muissakaan yhteistyöasioissa. Toki irtisanoutuneiden suunnasta tuleviin esityksiin suhtaudutaan myönteisesti, mikäli ne edistävät Kuopion Sotaveteraanit ry:n tarkoitusperiä. Henkilökohtaisesti vakinaisen väen evp upseerina olen erityisen pettynyt Kuopion Reserviupseerikerhon ratkaisuun. Minusta näyttää siltä, että vain Reserviläisyhdistykset – entiset reservialiupseeriyhdistykset – ovat sisäistäneet oikealla tavalla veteraanityön ja veteraanien perinnetyön.

Myötätuuleen

Markku Tomperi