Yhdistys

Kuopion Sotaveteraanit ry päätti vuosien 2017 ja 2018 kokouksissaan sääntömuutoksista. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi säännöt 1.7.2018. Yhdistyksen virallinen nimi on nyt Kuopion Veteraaniperinne ry. Nimen muutoksella valmistaudutaan tulevaisuuteen yhdistyksen 2010 laatiman ja hyväksymän Tulevaisuussuunnitelman mukaisesti. Sääntömuutokset ovat osa em suunnitelmaa.

Merkittävimmän muutokset:

1. Nimen muutos – mutta hallitus toivoo, että varsinaiset jäsenet käyttävät edelleen meistä nimeä Kuopion Sotaveteraanit – museomme nimi säilyy Kuopion Sotaveteraanimuseona.

2. Siirrytään kahteen kokoukseen – syyskokous, joka päättää seuraavan vuoden toiminnasta, talousarvioista ja valitsee hallituksen sekä toimikunnat. Kevätkokous- jossa käsitellään edellisen vuoden toiminta ja talousasiat

3. Jäseniksi hyväksytään myös yhdistyksiä, jotka haluavat tukea yhdistyksinä veteraanitoimintaa ja perinnetyötä.

Uudet säännöt on luettavissa säännöt sivulta

Kuopion Veteraaniperinneyhdistyksen tarkoituksena on valvoa ja edistää Suomen sotien 1939 – 1945 veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä yhteiskunnallisia etuja, toimia toimeentuloturvan ja sosiaalisen huollon kehittämiseksi, asumisolojen parantamiseksi ja kuntoutuksen edistämiseksi, edistää veteraaniperinteen keruuta, tallentamista ja ylläpitämistä sekä ylläpitää yhteenkuuluvuutta ja isänmaallista henkeä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  1. seuraa sotaveteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä oloja, tekee aloitteita ja ryhtyy toimiin heidän elinolojensa turvaamiseksi ja kehittämiseksi sekä edistää toimeentuloturvaa, kuntoutusta, kuntoliikuntaa, virkistystoimintaa, terveyden hoitoa, asumisoloja, kotipalveluiden saamista, maksuhelpotusten tukitoimien ja muiden erityisetujen saamista;
  2. edistää hengellistä toimintaa;
  3. pyrkii saamaan kansalaisia sekä yhteisöjä ja säätiöitä tukemaan sotaveteraanien huoltoa ja sotaveteraaniyhteisöjen toimintaa;
  4. harjoittaa neuvonta- ja tiedotustoimintaa;
  5. on yhteistoiminnassa yhdistyksen tarkoitusperiä edistävien julkisten ja yksityisten yhteisöjen ja säätiöiden sekä viranomaisten kanssa;
  6. harjoittaa museotoimintaa, hoitaa yhdistyksen arkistoa ja tukee paikallista veteraaniarkistoa.

Yhdistyksen Yhdistysjäseninä ovat Kuopion Reserviläiset ry. jo vuodesta 2019 lähtien, Kuopion Reserviupseerikerho ry vuodesta 2022 ja Kuopion Asevarikon Kilta ry. vuodesta 2024 lähtien.