Yhdistys

Kuopion sotaveteraaniyhdistyksen tarkoituksena on valvoa ja edistää Suomen sotien 1939 – 1945 veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä yhteiskunnallisia etuja, toimia toimeentuloturvan ja sosiaalisen huollon kehittämiseksi, asumisolojen parantamiseksi ja kuntoutuksen edistämiseksi, edistää veteraaniperinteen keruuta, tallentamista ja ylläpitämistä sekä ylläpitää yhteenkuuluvuutta ja isänmaallista henkeä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  1. seuraa sotaveteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä oloja, tekee aloitteita ja ryhtyy toimiin heidän elinolojensa turvaamiseksi ja kehittämiseksi sekä edistää toimeentuloturvaa, kuntoutusta, kuntoliikuntaa, virkistystoimintaa, terveyden hoitoa, asumisoloja, kotipalveluiden saamista, maksuhelpotusten tukitoimien ja muiden erityisetujen saamista;
  2. edistää hengellistä toimintaa;
  3. pyrkii saamaan kansalaisia sekä yhteisöjä ja säätiöitä tukemaan sotaveteraanien huoltoa ja sotaveteraaniyhteisöjen toimintaa;
  4. harjoittaa neuvonta- ja tiedotustoimintaa;
  5. on yhteistoiminnassa yhdistyksen tarkoitusperiä edistävien julkisten ja yksityisten yhteisöjen ja säätiöiden sekä viranomaisten kanssa;
  6. harjoittaa museotoimintaa, hoitaa yhdistyksen arkistoa ja tukee paikallista veteraaniarkistoa.